Galeria

LASY OLIWSKIE

1a. "Erbaut im Freiw.[illigen] Arbeitsdienst" - "Zbudowano w ramach Ochotniczej Służby Pracy"

 Kamień jest położony w pobliżu jednej z dawnych skoczni narciarskich.

 

1a. "Ernst Becker-Lee zum Gedachtnis" - obelisk pamięci tego zmarłego tragicznie skoczka znajduje się na samym szczycie góry vis-a-vis dawnej skoczni narciarskiej. 

 

 

 

2. "Exzellenz Generalleutnant Erich Feldtkeller in Dankbarkeit Der Verschönerungs Verein Oliva 1935" - "Ekscelencji Generałowi Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w [dowód] wdzięczności, Towarzystwo Upiększania Oliwy, 1935"

 Kamień położony w pobliżu ul. Bytowskiej

 

3. Kamienie położone przy lub w pobliżu Szwedzkiej Grobli 

 

4. Obelisk położony na jednym ze wzgórz po zachodniej stronie Doliny Radości, na każdym boku napisane nazwiska, u góry ślad po metalowym elemencie najprawdopodobniej o owalnym kształcie. 

5. "Presidentenweg. Langfuhr Oliva" - "Droga Prezydencka Wrzeszcz Oliwa" kamień znakujacy szlak, widoczne są strzałki wskazujące obie dzielnice

Położony przy ul. Abrahama 

 

6. "Ernst Claaßen zum Gedächtnis" - "Ernstowi Claaßen w podzięce". Chodzi zapewne o gdańskiego kupca, właściciela willi w Sopocie, gdzie obecne mieści się Muzeum Sopotu.

Kamień znajduje się na terenie Szpitala MW przy Polankach

 

GDAŃSK

Kamień znajduje się nieco powyżej zbiegu ulic Pobiedzisko i Pana Tadeusza, widać na nim trójząb i datę 1824

 

Kamień znajduje się na podwórku budynku przy ul. Legionów 11a , jest na nim napisane "VIII Pol.-Rev. gegr. 1.10.29" i prawdopodobnie upamiętnia utworzenie VIII rewiru policyjnego

LASY SOPOCKIE

 

7. "Pod południowym zboczem Doliny Świemirowskiej, w środkowej części tej doliny, pośrodku trawiastej polanki na skraju lasu i ogródków działkowych, przy ścieżce turystycznej oznakowanej kolorem zielonym, rośnie dąb. W odległości kilku metrów na wschód od dębu znajduje się głaz narzutowy o wysokości 60 cm, z wykutym napisem w języku esperanto: 1.8.1927 Podczas XIX Światowego Kongresu Esperantystów posadzono w tym miejscu dąb jubileuszowy, zniszczony później przez faszystów. Ponownie posadzono tutaj dąb w czasie XV Międzynarodowego Zjazdu Młodzieży Esperanckiej 26.7.1959 "  Marek Sperski, "Sopot. Przewodnik", s. 158

 

 

8. "Pomnik leśniczego stoi w głębi sopockiego lasu, na grzbiecie wzniesienia rozdzielającego doliny: Świemirowską i Rynarzewską, w odległości 150 m na północ od Drogi Nadleśniczych, przy pieszym szlaku turystycznym oznakowanym kolorem niebieskim. Ma formę głazu narzutowego o wysokości 65 cm, ustawionego na cokole wymurowanym z polnych kamieni. Wykuty na głazie napis informuje w języku niemieckim: Leśniczy państwowy Waldemar Heusmann, zm. 15 VII 1919, zastrzelony przez kłusowników podczas wiernego pełnienia obowiązków" Marek Sperski, "Sopot. Przewodnik", s. 158

 

9. "Hier/ brach ein Reiterherz /Gustav v. Puttkamer/19 Juli 1903" "Tutaj pękło serce jeźdźca". Znajdujący się na terenie hipodromu kamień upamiętnia śmierć Gustava von Puttkamera w lipcu 1903 r.  Napis został odnowiony przez grupę pasjonatów. 

10. "Herrn/ Otto Gerike/ 1924-1933/ Zoppoter/ Stadtverordneter". Kamień znajduje się na końcu ul. Żeromskiego.  

Otto Gerike (1861-1933) był m. in. członkiem sopockiego magistratu w l. 1922-24, a potem prezesem Towarzystwa Upiększania Sopotu. Zajmował się m. in. wytyczaniem i zagospodarowywaniem szlaków turystycznych w sopockich lasach (ławeczki, altanki, tablice informacyjne itp.). W 1921 r. zbudował dla siebie willę przy (dzisiejszej) ul. Żeromskiego 28, w której mieszkał do końca życia.. (prof. Pumeks)

 

11. Niemiecki napis o treści "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Ujęcie wody pitnej zbudowane w latach 1922-1926" został całkowicie skuty. 

W górnej części Doliny Kamiennego Potoku, na skraju lasu, przed wejściem na teren ujęcia wody przy końcu dzisiejszej ulicy Kolberga, po zachodniej stronie Brodwina znajdował się - początkowo do połowy widoczny - głaz narzutowy o wys. 2,2 m i ciężarze około 10 ton. W latach 20. XX wieku na głazie tym wyryto niemieckojęzyczny napis o treści: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Ujęcie wody pitnej zbudowane w latach 1922-1926. W latach 30. głaz wydobyto w całości na powierzchnię i ustawiono na niewielkim, kamienno-betonowym fundamencie. Po roku 1945 napis skuto, nie zastępując go jednak polskim tekstem. (Marek Sperski)

 

12. "Albert Forster Hütte" - "Schronisko Alberta Forstera" na rogu ul. 23 Marca i Armii Krajowej 

W 1934 roku po zbudowaniu na wierzchołku Królewskiego Wzgórza schroniska młodzieżowego, u stóp wzniesienia, ustawiono głaz narzutowy o wys. 1,6 m. Napis na głazie informował: Albert Forster Hütte (Schronisko Alberta Forstera). Po 1945 napis skuto, głaz natomiast stoi do dziś obok przystanku autobusowego przy ulicy 23 Marca, u wylotu Doliny Gołębiewskiej. (Marek Sperski)

 

 13. "Zoppot 1932 (?)/ Arbeiter geweiht/Ausb.." Róg Łużyckiej i Obodrzyców, obecnie teren przedszkola. 

GDYNIA

Kamień ten znajduje się w pobliżu Źródła Marii, u podnóża nasypu kolejowego

MIKOSZEWO

 "Prinz Albrecht Hohe 30.8.1896" W pobliżu znajdowało się wzniesienie o takiej nazwie.

 

KADYNY - okoliczne lasy

Jeden z wielu kamieni upamiętniających myśliwskie i nie tylko przygody Kaisera Wilhelma

OTOMIN

Kamień jest położony w pobliżu granicy WMG, w lesie po prawej stronie przy wyjeździe z Otomina w stronę Sulmina.