KARTA OBIEKTU

NR 97

   

1.     Adres

Ul. Dworcowa 10

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna: 

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi