KARTA OBIEKTU

NR 95

   

1.     Adres

Ul. Wróbla 21/22 (róg Szczyglej)

2.    Umiejscowienie

wewnętrzna strona narożnego portalu

3.    Treść

·        oryginalna: "Potreck Schröder"; "Inh. ...z Potreck"

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi  

       Widoczne dwa napisy

 

fot. J. Chmielewski, J. Meyer