KARTA OBIEKTU

NR 94

   

1.     Adres

Ul. Mariacka 26 (od strony Długiego Pobrzeża)

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna: 

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

 

fot. J. Meyer