KARTA OBIEKTU

NR 92

   

1.     Adres

Ul. Do studzienki 38

2.    Umiejscowienie

Tablica na szczycie budynku

3.    Treść

·        oryginalna: "... ANSTALT"

·        rekonstruowana: "STADTLISCHES BLINDEN ANSTALT"

·        tłumaczenie: "Miejski Zakład dla Niewidomych"

4.    Uwagi

Napis bardzo słabo widoczny, jednak wiadomo, że w tym właśnie miejscu od 1879 r. istniał Miejski Zakład dla Niewidomych im. Wilhelma i Augusty

fot. J. Meyer