KARTA OBIEKTU

NR 91

   

1.     Adres

Ul. Stroma 1

2.    Umiejscowienie

Przestrzeń ponad oknem parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „M...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania