KARTA OBIEKTU

NR 89

   

1.     Adres

Ul. Dolna 4

2.    Umiejscowienie

Elewacja od ul. Łąkowej, przestrzeń poniżej okna parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „R(K?)...en...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania