KARTA OBIEKTU

NR 88

 

1.     Adres

Ul. Przyokopowa 8

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń ponad oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, zarys napisu przebija spod warstwy farby, być może jest to jedynie napis "Monopolowy"