KARTA OBIEKTU

NR 87

 

1.     Adres

Ul. Reduta Wyskok 4/5

2.    Umiejscowienie

Ściana w bramie od ul. Szczyglej

3.    Treść

·        oryginalna: „...hren mit Hand u. Lastwagen ...erb...”

·        rekonstruowana: „Einfahren mit Hand u. Lastwagen verboten”

·        tłumaczenie: „Zakaz wjazdu wózków ręcznych i samochodów ciężarowych”  

4.    Uwagi

Średni stan zachowania