KARTA OBIEKTU

NR 86

 

1.     Adres

    Las przy skrzyżowaniu ul. Kwietnej i ul. Bytowskiej

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi