KARTA OBIEKTU

NR 84

 

 

1.     Adres

Ul. Pobiedzisko 12

2.    Umiejscowienie

Ściana boczna kamienicy, przestrzeń pomiędzy I a II piętrem

3.    Treść

·        oryginalna: „...äi(?)...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: 

4.    Uwagi

         Zły stan zachowania