KARTA OBIEKTU

NR 82

 

1.     Adres

Ul. Kartuska 128

2.    Umiejscowienie

Front budynku, powierzchnia poniżej okien ostatniej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Erbaut IJdH (Im Jahr des Herrn) 1902”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Wybudowano w roku pańskim 1902”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, znaki pisane gotykiem trudne do odczytania i przetłumaczenia