KARTA OBIEKTU

NR 81

 

1.     Adres

Vis a vis kamienicy przy ul. Zaroślak 1

2.    Umiejscowienie

Lewa strona budynku

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: 

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania,  ledwo widoczny zarys niektórych liter