KARTA OBIEKTU

NR 80

 

1.     Adres

Ul. Na stoku 35

2.    Umiejscowienie

Ściana boczna kamienicy, przestrzeń na wysokości III piętra

3.    Treść

·        oryginalna: 

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: 

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania,  istnienia napisu można się domyślać z powodu wyraźnego zaciemnienia cegieł