KARTA OBIEKTU

NR 79

 

1.     Adres

Ul. Zaroślak 12

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń powyżej okien parteru

3.    Treść

·        oryginalna: 

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: 

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis całkowicie zamalowany