KARTA OBIEKTU

NR 78

 

1.     Adres

Ul. Zaroślak 8

2.    Umiejscowienie

Tylna elewacja kamienicy, boniowania parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „Gasts...at...”

·        rekonstruowana: „Gaststätte”

·        tłumaczenie: „Restauracja”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania