KARTA OBIEKTU  

NR 77

 

1.     Adres

Ul. Biskupia 35

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń powyżej parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „...K...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

        Bardzo zły stan zachowania, widoczny jedynie fragment rozległego, kolorowego napisu