KARTA OBIEKTU

NR 76

 

1.     Adres

Ul. Do studzienki 19

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń powyżej okien parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „...olen(?)...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania