KARTA OBIEKTU

NR 75

 

1.     Adres

Ul. Do studzienki 2

2.    Umiejscowienie

Ściana boczna od ul. Politechnicznej

3.    Treść

·        oryginalna: „...pa...atuer...”

·        rekonstruowana: „Reparaturen”

·        tłumaczenie: „Naprawy”

4.    Uwagi

Średni stan zachowania; napis, prawdopodobnie fragment większej całości, zachował się, gdyż był przykryty tablicą z nazwą ulicy