KARTA OBIEKTU

NR 74

   

1.     Adres

Ul. Politechniczna 3

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, przestrzeń powyżej gzymsu nad parterem

3.    Treść

·        oryginalna: „...an(?)...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis zamalowany