KARTA OBIEKTU

NR 73

 

1.     Adres

Ul. Łukasiewicza 3

2.    Umiejscowienie

Ściana boczna budynku, przestrzeń na poziomie I piętra

3.    Treść

·        oryginalna: „G. Zobel Fuhrhalter Spediteur ... Kgk(?) Eisenbahn ”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „G. Zobel przedsiębiorca przewozowy spedycja koleją”

4.    Uwagi

Średni stan zachowania