KARTA OBIEKTU

NR 72

 

1.     Adres

Ul. Własna strzecha 18 b

2.    Umiejscowienie

Elewacja kamienicy od ul. Wróblewskiego, przestrzeń powyżej okna sutereny

3.    Treść

·        oryginalna: „...c...es...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napis zamalowany