KARTA OBIEKTU

NR 71

 

1.     Adres

Ul. Własna strzecha 35

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń powyżej okien ostatniej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Erbaut 1897”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Wybudowano w 1897”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania