KARTA OBIEKTU

NR 70

 

1.     Adres

Ul. Bajki 13

2.    Umiejscowienie

Front budynku, lewa strona, pomiędzy oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „Min niet...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Min nie ma...”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, dalsza część napisu to prawdopodobnie stopień i nazwisko żołnierza