KARTA OBIEKTU  

NR 69

 

1.     Adres

Ul. Sienna 22

2.    Umiejscowienie

Fasada budynku od ul. Siennej, pomiędzy oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „...niet min...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „... nie ma min...”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napisy podobnej treści znajdują się na innych budynkach w tej okolicy