KARTA OBIEKTU  

NR 68

 

1.     Adres

Ul. Kwietna 12

2.    Umiejscowienie

Wschodnia fasada budynku, poniżej okien pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Sława sowieckim wojskam wodruzniwszczim znamja

                       pobiedy nad Berlinom !”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Chwała sowieckim wojskom, które zatknęły sztandar

                          zwycięstwa nad Berlinem !”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania