KARTA OBIEKTU

NR 67 

1.     Adres

Ul. Trakt Św. Wojciecha 57

2.    Umiejscowienie

Brama, ponad cokołem budynku

3.    Treść

·        oryginalna: „Drukarnia Gdańska A.-G.”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania; obok tablica pamiątkowa o treści: „Tu w latach 1920-1939 mieściła się Drukarnia Gdańska, w której drukowano >Gazetę Gdańską< oraz wszystkie czasopisma polskie, jakie ukazywały się w Wolnym Mieście Gdańsku”

    A.-G to skrót od „Aktiengesellschaft”- spółka akcyjna