KARTA OBIEKTU  

NR 66

 

1.     Adres

Ul. Podmiejska 12

2.    Umiejscowienie

Wykusz znajdujący się nad wejściem do sklepu

3.    Treść

·        oryginalna: „Rzeźnictwo”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

       Zły stan zachowania, możliwe odczytanie jedynie większego napisu