KARTA OBIEKTU

NR 65

 

1.     Adres

Ul. Wartka

2.    Umiejscowienie

Kamieniczka przylegająca do pozostałości zamku, ściana od strony wschodniej

3.    Treść

·        oryginalna: „...asa inf...poczekal...”

·        rekonstruowana: „Kasa informacja - poczekalnia”

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania; napis o podobnej treści istniał także od strony południowej, obecnie tynk jest skuwany