KARTA OBIEKTU

NR 64

 

1.     Adres

Ul. Oliwska 22

2.    Umiejscowienie

Zachodnia fasada budynku, przestrzeń powyżej okien pierwsze kondygnacji, południowa fasada, przestrzeń powyżej okien parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „Pokoje śniadankowe pod >nurkiem<( ?)”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania; nietypowość treści wzbudza podejrzenia co do prawidłowości jej odczytania