KARTA OBIEKTU

NR 62

 

1.     Adres

Ul. Podmiejska 17

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, lewa strona, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „August Lewandowski”, „...eister...”, „...ab...er”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, umożliwiający odczytanie treści jedynie głównego napisu, obok niego widoczne co najmniej trzy małe napisy oraz dwa rysunki przedstawiające buty