KARTA OBIEKTU

NR 61

 

1.     Adres

Ul. Podmiejska 14

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „...ard...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania nie pozwalający na odczytanie treści