KARTA OBIEKTU

NR 59

1.     Adres

Ul. Sandomierska 12

2.    Umiejscowienie

Fasada od ul. Sandomierskiej, boniowania pomiędzy oknami parteru  

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, trudności z odczytaniem choćby jednej litery