KARTA OBIEKTU

NR 56

 

1.     Adres

Ul. Brzechwy 2

2.    Umiejscowienie

Fasada od ul. Siennej

3.    Treść

·        oryginalna: „Nächste Apotheke...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Następna (najbliższa) apteka...”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, w miejscu brakującego słowa wstawione później cegły; napis już nieistniejący, w 2001 r. ocieplono budynek zasłaniając napis