KARTA OBIEKTU

NR 55

 

1.     Adres

Ul. Brzechwy 3

2.    Umiejscowienie

Front budynku, przestrzeń pomiędzy oknami parteru oraz pomiędzy oknami parteru i oknami pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Speise Wirtschaft”, „SchankLokal Albert Wehlert”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Potrawy gospoda”, „Lokal z wyszynkiem”

4.    Uwagi

        Dobry stan zachowania, możliwe pełne odczytanie treści napisów