KARTA OBIEKTU

NR 54

 

1.     Adres

Ul. Na stoku 35

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Brot und Kuchenbackerei Wilhelm Grenseck”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „ Piekarnia i ciastkarnia”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania pozwala na pełne odczytanie treści; widoczny także drugi gorzej zachowany napis