KARTA OBIEKTU

NR 53

 

1.     Adres

Ul. Na Stoku 25

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Tel. 245...elle...379”

·        rekonstruowana: „ Bischofsquelle”

·        tłumaczenie: „Biskupie źródło”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, możliwe jednak odgadnięcie treści części napisu