KARTA OBIEKTU

NR 52

 

1.     Adres

Ul. Biskupia 34

2.    Umiejscowienie

Portal na rogu kamienicy

3.    Treść

·        oryginalna: „Milch-...aufstelle”

·        rekonstruowana: „Milch-verkaufstelle (-ankaufstelle?)

·        tłumaczenie: „Punkt sprzedaży (skupu?) mleka

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, widoczne ślady drugiego napisu prawdopodobnie tej samej treści; brak kilku liter spowodowany ich zamalowaniem