KARTA OBIEKTU

NR 49

 

1.     Adres

Ul. Na Stoku 11 (Biskupia 29)

2.    Umiejscowienie

Elewacja kamienicy od strony ul. Na Stoku, cokół budynku

3.    Treść

·        oryginalna: „...naden”, „...trl...”

·        rekonstruowana: „Limonaden(?)”

·        tłumaczenie: „Lemoniady”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania pozwala jedynie na ustalenie najbardziej prawdopodobnej treści napisu; widoczne ślady zamalowywania