KARTA OBIEKTU

NR 47

1.     Adres

Ul. Pod Zrębem 6

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: "...Rudolph..."

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

       Zły stan zachowania nie pozwala na odczytanie treści, czcionka gotycka; część napisu została zakryta przez tablicę informacyjną.