KARTA OBIEKTU  

NR 45

 

1.     Adres

Ul. Okopowa 9

2.    Umiejscowienie

Fasada od strony ul. Okopowej, portal

3.    Treść

·        oryginalna: „POLIZEIPRASIDIUM”

·        rekonstruowana: KÖNIGLICHES POLIZEIPRASIDIUM”

·        tłumaczenie: „Komenda policji królewskiej

4.    Uwagi

       Zły stan zachowania, możliwe jednak pełne odczytanie treści; napis zamalowany

       Podziękowania dla Marcina Stąporka za fotograficzne porównanie.