KARTA OBIEKTU

NR 42

 

1.     Adres

Ul. Rybaki Górne 12-13

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń poniżej okien pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „G...tha...”

·        rekonstruowana: „Gasthaus...”

·        tłumaczenie: „Gospoda...”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, możliwe jest odczytanie jedynie kilku liter, co jednak pozwala na odtworzenie części napisu, czcionka gotycka; mieszkańcy potwierdzają fakt istnienia w tym miejscu gospody