KARTA OBIEKTU  

NR 41

 

1.     Adres

Ul. Osiek 19/20  

2.    Umiejscowienie

Fasada od ul. Osiek, ponad oknem wystawowym, fasada od ul. Stajennej, ponad oknem wystawowym, portal nad wejściem na rogu budynku

3.    Treść

·        oryginalna:            "Delikatessen" (na portalu)

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:         "Delikatesy"

4.    Uwagi

       Zły stan zachowania uniemożliwiający odczytanie treści napisów