KARTA OBIEKTU

NR 40

1.     Adres

Ul. Osiek 10

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

       Zły stan zachowania uniemożliwiający odczytanie treści napisu