KARTA OBIEKTU

NR 38

 

1.     Adres

Ul. Czopowa róg Rycerskiej

2.    Umiejscowienie

Na prawo od okien parteru do końca budynku

3.    Treść

·        oryginalna

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania spowodowany zamalowaniem uniemożliwiający odczytanie treści napisu