KARTA OBIEKTU

NR 37

 

1.     Adres

Rycerska 10

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, lewa strona, przestrzeń ponad oknem parteru

3.    Treść

·        oryginalna: "Robert Dun..."

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania uniemożliwiający odczytanie treści; widoczne ślady zamalowywania