KARTA OBIEKTU

NR 35

 

1.     Adres

Ul. Sukiennicza 19 B

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i oknami pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Adolph...von...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, niemożliwe odczytanie treści napisu; napis biegnie przez prawie całą długość budynku