KARTA OBIEKTU  

NR 34

 

1.     Adres

Ul. Wartka 5

2.    Umiejscowienie

Elewacja od strony Motławy, prawa strona, pomiędzy oknem parteru a wykuszem  

3.    Treść

·        oryginalna: „Der Neue Hollander 1836”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Nowy Holender 1836”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, napis amatorsko odświeżony, czcionka gotycka; widoczne ślady wcześniejszego zamalowywania