KARTA OBIEKTU

NR 33

 

 

1.     Adres

Ul. Wałowa 15

2.    Umiejscowienie

Elewacja od strony ul. Łagiewniki, prostokąt powyżej portalu

3.    Treść

·        oryginalna: "Volksbücherei"

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: "Biblioteka publiczna"

4.    Uwagi

        Bardzo zły stan zachowania, czcionka gotycka