KARTA OBIEKTU

NR 32

 

1.     Adres

Ul. Strajku Dokerów 14

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, prawa strona powyżej okien parteru, lewa strona boniowanie pomiędzy oknami powyżej cokołu 

3.    Treść

·        oryginalna: „Ernst...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, możliwość odczytania niektórych liter; napisy widoczne dzięki odpadaniu nowszej warstwy tynku